Utdanningsvalg

Kommunen er en innovativ og spennende arbeidsplass. Sjekk ut dine kunnskaper om arbeidslivet generelt og kommunesektoren spesielt.