Samfunnsfag

Kunnskap om lokaldemokratiet er viktig for å kunne påvirke og engasjere seg i saker som angår DEG. Sjekk ut hva du vet om kommunen og lokaldemokratiet.